Jak používat drumben ve výuce jako multifunkční didaktickou pomůcku

Termíny 20.4. v Brně a 9.5. v Praze

Tento akreditovaný program pro pedagogy a volnočasové pedagogy, je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit pracovat s drumbeny ve třídě a využívat drumbeny jako multifukční didaktickou pomůcku využitelnou na rytmické a pohybové aktivity. Bude probíhat ve skupině maximálně 20 účastníků pod vedením Báry Polívkové nebo Zdeňka Rollera. Naučíte se pracovat s drumbeny s dětmi předškolního, mladšího školního i staršího školního věku

Níže se můžete seznámit s podrobnější strukturou a cíli kurzu:

8:30 – 9:15
Úvod – seznámení s účastníky, vyplnění vstupních evaluačních dotazníků, konkretizace souvisejících témat, kterými se účastníci v průběhu kurzu budou chtít zabývat. (45 min)

9:30 – 11:00
Seznámení s netradiční didaktickou pomůckou DRUMBEN:
- Rytmické aktivity s drumbenem zaměřené na hudebně relaxační aktivity,
- Drumben jako pomocník při realizaci týmových aktivit zaměřených na posilování kooprativního vyčování.
- Drumben jako pomocník při začlenění volnočasových aktivit. (90 minut)

11: 15 – 12:00 Realizace prvního kreativního pásma se začleněním drumbenů, určený dětem mladšího předškolního věku.

Anotace programu: Hlavním cílem programu využít novou didaktickou pomůcku s názvem drumben a jejím prostřednictvím dát mladším předškolním dětem prostor užít si radost ze zvuku, z bubnování, z pohybu a společného hraní (45 minut)

Přínos pro děti mladšího předškolního věku:
- pojmenovávají barvy a identifikovat barvy v běžném životě;
- rozlišují jednotlivé barvy, dokázat roztřídit předměty dle barev;
- rozvíjejí předčtenářské dovednosti (práce s příběhem, s písničkou);
- rozvíjejí motoriku a pohybové schopností;
- rozvíjejí fantazii a kreativitu.

12:00 – 12:15 Řízená pedagogická reflexe, ve které účastníci propojí prožitek z absolvovaných aktivit a naplněné pedagogické výstupy. (15 min)

13:00 – 13:45 Realizace prvního kreativního pásma se začleněním drumbenů, určený dětem staršího předškolního věku a mladšího školního věku.

Anotace programu: Hlavním cílem je dát dětem staršího předškolního věku a žákům mladšího školního věku prostor ke společné aktivitě, kde mohou posílit své osobní komunikační dovednosti, schopnost týmové kooperace a týmové komunikace.

Přínos pro žáky mladšího školního věku:
- zbavují se strachu a zábran z interakce s ostatními spolužáky;
- zažívají pocit rovnosti a bezpečí v rámci „námořní posádky“, kde všichni mají „stejnou šanci“ být úspěšní a prožít dobrodružství;
- rozvíjejí schopnosti improvizovat a řešit náročné situace;
- rozvíjejí fantazii a kreativitu;

13:45 – 14:00 Řízená pedagogická reflexe, ve které účastníci propojí prožitek z absolvovaných aktivit a naplněné pedagogické výstupy. (15 min)

14:15 – 15:00 Pedagogové prožijí program určený žákům staršího školního věku.

Anotace programu: Hlavním cílem je poskytnout žákům staršího školního věku prostor pro zlepšování či upevňování techniky hry na drumben, ale také pro zážitek ze společného bubnování či radost z výstupu společné tvořivé práce. (45 minut)

Přínos pro žáky staršího školního věku:
- vyzkouší si, jaké je to být „sám“ a také „se skupinou“;
- prožijí atmosféru, kterou vytváří skupinová práce; možnost užít si pocit „patřit“ někam;
- posilují sebevědomí a víry ve vlastní schopnosti;
- rozvíjejí kreativitu a fantazii.

15:00 – 15:15 Řízená pedagogická reflexe, ve které účastníci propojí prožitek z absolvovaných aktivit a naplněné pedagogické výstupy. (15 min)

15:30 – 16:15
Diskuze, řešení případových studií a příkladů dobré praxe při využívání drumbenů, vyplnění výstupních evaluačních dotazníků, závěrečná reflexe. (45 min)

Celkem: 7 vyučovacích hodin

Určeno pro pedagogické pracovníky:
- učitelé předškolního vzdělávání
- učitelé 1.stupně ZŠ
- učitelé 2.stupně ZŠ (oblasti Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Průřezová témata)
- učitelé gymnázií (oblasti Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Průřezová témata)
- učitele: vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
- vychovatele školských zařízení

 

Späť do obchodu